Binnen DREAM werken verschillende Nederlandse ziekenhuizen samen om de kwaliteit en doelmatigheid van reumazorg te verbeteren en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

DREAM is ervan overtuigd dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verbeterd kan worden door kennis, ervaringen en resultaten te delen. Hierbij speelt ook het perspectief van de patient een grote rol. DREAM hanteert een holistische visie op transparantie van de zorg waardoor kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden op alle niveaus: de patient, de zorginstelling en de maatschappij.

DREAM-RA: register voor reumatoïde artritis

Met deze holistische visie is DREAM in 2003 een register voor reumatoïde artritis (RA) gestart. De data uit het DREAM-RA register geven een goede afspiegeling van de kwaliteit van de huidige reumazorg, zowel voor klinische aspecten als patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten van kwaliteit van leven. Onderzoeksresultaten binnen DREAM-RA laten zien dat patiënten effectief, veilig en doelmatig behandeld worden.

SpA-Net: register voor spondyloartritis

Op initiatief van dr. Astrid van Tubergen (Maastricht UMC+) is naar het voorbeeld van DREAM-RA in 2016 een kwaliteitsmanagementsyteem en register geimplementeerd voor spondyloartritis (SpA). SpA-Net maakt het voor zowel de behandelaar als de patiënt mogelijk de ziekteactiviteit en kwaliteit van leven nauwgezet te monitoren en kan de communicatie tussen patiënten en behandelaars en de empowerment van patiënten verder verbeteren. Tegelijkertijd biedt SpA-Net transparantie en “real-life” data voor onderzoek.

IBDream: register voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Begin 2016 is op initiatief van dr. Frank Hoentjen (Radboudumc) ook een kwaliteitsmanagementsyteem en register ontwikkeld voor inflammatoire darmziekten. De data uit IBDream geven een goede afspiegeling van de kwaliteit van de huidige MDL zorg, zowel voor klinische aspecten als patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten van kwaliteit van leven.